Menü Bezárás

Szakirodalom


Az itt olvasható jegyzéket kizárólag a magyar nyelvű szakirodalmak szisztematikus feltárásával állítottuk össze. A “könnyen érthető”, “könnyen olvasható” és “egyenlő esélyű hozzáférés” kulcsszavakra, illetve ezek kombinációira kerestünk rá

A gyűjtést folytatjuk más adatbázisokban, illetve a jegyzéket folyamatosan frissítjük. A jelenleg 53 tételt tartalmazó listában nem szerepelnek a magyar szerzők idegennyelven megjelent publikációi.

 1. Bercse, L., Czakó, T., Horváth, P. L., & Sallai, I. (2018). Könnyen érthető kommunikáció: ellenőrzés – lektorálás. In F. Gereben, R. Bíró, Cs. Cserti-Szauer, T. Egri, Sz. Garai, Cs. Hegedűs-Beleznai, V. Katona, Z. Lénárt, A. Sándor, K. Radványi, M. Sósné Pintye, & Á. Szekeres (Szerk.), Gyógypedagógia dialógusban : Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei (o. 152–158). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/39269
 2. Berényi, Z. (2021). A könnyen érthető kommunikáció mint innováció megjelenése az integrált nevelési-oktatási folyamatban. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 144–159. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.9
 3. Borosné Rimaszombati, D. (2021). A könnyen érthető kommunikáció és a Hublow olvasástanítási módszer kapcsolata – egy esetismertetés tükrében. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 44–64. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.4
 4. Cziráki, Z., dr. Horváth, P. L., Ladányi, L., dr. Magyar, A., dr. Pukánszky, B., Porkoláb, M., & Sallai, I. É. (2021). Könnyen Érthető Információs Központ (KÉIK) létesítése a szegedi Gyógypedagógus-képző Intézetben. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 16–21. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.2
 5. Egri, T. (2017). Agresszió az iskolában. Bullying a fogyatékos tanulók körében [Doktori disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola]. https://ppk.elte.hu/file/egri_timea_disszertacio.pdf
 6. Farkasné Gönczi, R. (2008). Könnyen érthető kommunikáció alapjai. In R. Farkasné Gönczi, É. Jaksa, J. Siketné Zsiga, & L. Fábri (Szerk.), ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Kézikönyve (o. 28–33). Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége.
 7. Farkasné Gönczi, R. (2013). Könnyen érthetõ kommunikáció nyelvi szintjei. Gyógypedagógiai Szemle, 41(3), 208-212. http://epa.oszk.hu/03000/03047/00061/pdf/EPA03047_gyosze_2013_3_208-212.pdf
 8. Farkasné Gönczi, R. (2014). Könnyen érthető kommunikáció. Adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft.
 9. Farkasné Gönczi, R. (2017). Könnyen érthető kommunikációs képzés Miskolcon. Gyógypedagógiai Szemle, 45(2), 140. http://epa.oszk.hu/03000/03047/00076/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2017_2_140.pdf
 10. Farkasné Gönczi, R. (2018). A könnyen érthető kommunikáció fogalma és szabályrendszere nemzetközi és hazai példák, illetve magyar tapasztalati szakértők javaslatai alapján. Gyógypedagógiai Szemle, 46(1), 64-76. http://epa.oszk.hu/03000/03047/00079/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2018_1_064-076.pdf
 11. Farkasné Gönczi, R. (2021a). A könnyen érthető kommunikáció szabályrendszere. Carissimi, 12(2), 11–13. http://carissimi.sk/images/carissimi_lapok/carissimi_2021_jun.pdf
 12. Farkasné Gönczi, R. (2021b). Könnyen érthető kommunikáció fogalma, nyelvi szintjei és alkalmazhatósága a látássérülés kontextusában. In R. Farkasné Gönczi (Szerk.), Dimenzióváltások a látássérült személyek pedagógiája és rehabilitációja mátrixában (o. 75–79). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/54713
 13. Farkasné Gönczi, R., & Graf-Jaksa, É. (2010a). Könnyen érthető kommunikáció. In Korner Jeltolmács és Jelnyelvi Központ (Szerk.), Fogyatékos személyekkel való kommunikáció és jelnyelv alapszinten. Képzési jegyzet. (o. 45–66). Korner Jeltolmács és Jelnyelvi Központ.
 14. Farkasné Gönczi, R., & Graf-Jaksa, É. (2010b). Könnyen érthető kommunikáció. In A. Pandula, P. Szatmári, T. Vincze, R. Farkasné Gönczi, & É. Graf-Jaksa (Szerk.), Kommunikációs és információs technológiák és fogyatékosságügy. Jegyzet. (o. 83–100). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. http://mek.oszk.hu/09900/09919/09919.pdf
 15. Farkasné Gönczi, R., Sugatagi, G., & Szilágyi, L. (2019). A könnyen érthető kommunikáció 2 formai szabályának kismintás vizsgálati eredménye. In R. Farkasné Gönczi, F. Gereben, & Z. Lénárt (Szerk.), Rehabilitáció – életkorok, intézmények, szükségletek és lehetőségek a szolgáltatások hazai rendszerében: Tanulmánykötet a 47. Országos Szakmai Konferenciáról (o. 324–332). Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE), ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/46035
 16. Galai, B. (2021). Az ÉFOÉSZ és tagszervezeteinek törekvései a könnyen érthető kommunikáció területén. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 172–180. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.11
 17. Gerevich, J., Egri, T., Bácskai, E., Matuszka, B., & Marjai, K. (2013). Szerhasználattal összefüggő személyiségvonások feltérképezése könnyen érthető kérdőívcsomag segítségével intellektuális fogyatékossággal élő tanulók körében [Konferencia előadás]. Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest.
 18. Győri, Z., & Farkasné Gönczi, R. (2017). Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek. Gyógypedagógiai Szemle, 45(2), 132-133. http://epa.oszk.hu/03000/03047/00076/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2017_2_132-133.pdf
 19. Hegedűs, H. (2020). A kevesebb néha több. Fogyatékosság és Társadalom, 6(1), 63–73. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2020.1.7
 20. Hegedűs, H., dr. Horváth, P. L., & Radics, M. (2021). Értelmileg akadályozott, 1–8. osztályos általános iskolai tanulók receptív nyelvi képességeinek vizsgálata a TROG-H teszt segítségével. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 28–43. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.3
 21. Horváth, P. L. (2017a). Adalékok a könnyen érthető kommunikáció nemzetközi történetéhez. Gyógypedagógiai Szemle, 46(1), 159-174. http://epa.oszk.hu/03000/03047/00077/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2017_3_159-174.pdf
 22. Horváth, P. L. (2017b). Érthető számodra a világ? Ha nem, tedd érthetőbbé! Carissimi, 8(5), 8–10. http://www.carissimi.sk/images/carissimi_lapok/carissimi-2017-5.pdf
 23. Horváth, P. L. (2017c). Önrendelkezés és könnyen érthető kommunikáció – a KÉK hazai fejlesztésének lehetőségei [Konferencia előadás]. Tanulók, különbségek, intézmények – a gyógypedagógiai megsegítés kérdései, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Budapest.
 24. Horváth, P. L. (2017d). Önrendelkezés és könnyen érthető kommunikáció: a KÉK hazai fejlesztésének lehetőségei. In B. Bogdán, Cs. Cserti-Szauer, V. Katona, & A. Sándor (Szerk.), Befogadás és önrendelkezés: Absztraktkötet: Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Felnőtt Fogyatékosságügyi Szakosztály (o. 23–27). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.
 25. Horváth, P. L. (2018). Könnyen Érthető Kommunikáció jelentősége és elvei a gyakorlatban. [Konferencia előadás]. 2018. évi I. Országos Konferencia, Nemzeti Pedagógus Kar EGYMI Tagozat, Budapest.
 26. Horváth, P. L. (2019a). Könnyen érthető kommunikáció értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai oktatásában (A. Tóthné Aszalai, Szerk.; o. 11-12.). Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet.
 27. Horváth, P. L. (2019b). A könnyen érthető kommunikáció meghatározása. Carissimi, 10(2), 8–10. http://www.carissimi.sk/images/carissimi_lapok/carissimi_lapja_2019aprilis.pdf
 28. Horváth, P. L. (2019c). A könnyen érthető üzenet érthetőségének ellenőrzése. Carissimi, 10(3), 6–8. http://carissimi.sk/images/carissimi_lapok/carissimi_2019-junius_l.pdf
 29. Horváth, P. L. (2020). A könnyen érthető kommunikációs képzési programok képzésfejlesztésének története Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény tükrében [Doktori disszertáció, Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola]. http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/81/1/doktori%20%C3%A9rtekez%C3%A9s.pdf
 30. Horváth, P. L. (2021a). A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai (T. Hosszu & A. Tóthné Aszalai, Szerk.; o. 14.). Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. http://www.jgypk.u-szeged.hu/download.php?docID=119446
 31. Horváth, P. L. (2021b). Szerkesztői előszó. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 12–15. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.1
 32. Horváth, P. L. (2021c). A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai. In A. Tóthné Aszalai & T. Hosszu (Szerk.), „Együtt az úton … innen és határon túl” online konferencia – Tanulmánykötet (o. 6–14). Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. http://www.jgypk.u-szeged.hu/download.php?docID=119447
 33. Horváth, P. L. (2021d). Hogyan szervezzünk konferenciát értelmi sérült személyekkel közösen? Carissimi, 12(2), 9–11. http://carissimi.sk/images/carissimi_lapok/carissimi_2021_jun.pdf
 34. Horváth, P. L. (2021e). „KÉK” Könnyen érthető kommunikáció, egy módszer, ami segíti az információ befogadását, megértését mindenki számára. [Konferencia előadás]. Online szakmai nap, Nemzeti Pedagógus Kar EGYMI Tagozat, Budapest. https://nemzetipedkar.hu/esemeny/2021-05-05-egymi-tagozat-online-szakmai-nap/
 35. Horváth, P. L. (2021f). Hogyan szervezzünk konferenciát (találkozót, tanácskozást) értelmi sérült személyeknek? Carissimi, 12(1), 8–10. http://carissimi.sk/images/carissimi_lapok/carissimi_2021_1.pdf
 36. Horváth, P. L. (2021g). Képzés – kutatás – fejlesztés: könnyen érthető kommunikációval az értelmi sérült emberekért. (Három tézis a hozzáférhető információról.) [Konferencia előadás]. Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés., ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest. http://konnyenertheto.gonczirita.hu/wp-content/uploads/2021/05/H%C3%A1rom_t%C3%A9zis_a_hozz%C3%A1f%C3%A9rhet%C5%91_inform%C3%A1ci%C3%B3r%C3%B3l_Horv%C3%A1th_P%C3%A9ter_L%C3%A1szl%C3%B3.pdf
 37. Horváth, P. L., Bercse, L., Czakó, T., & Sallai, I. (2018a). Könnyen érthető kommunikáció: ellenőrzés – lektorálás. [Konferencia előadás]. Gyógypedagógia – Dialógusban. Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei., Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Budapest.
 38. Horváth, P. L., Bercse, L., Czakó, T., & Sallai, I. (2018b). Önrendelkezés és könnyen érthető kommunikáció. In A. Sándor, Cs. Cserti-Szauer, & V. Katona (Szerk.), Sokféleség mint társadalmi érték? Hatodik Fogyatékosságtudományi Konferencia. Konferenciakötet. (o. 28–33). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/39278
 39. Horváth, P. L., Bercse, L., Czakó, T., & Sallai, I. (2019). A könnyen érthető kommunikáció inkluzív oktatása a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. In V. Katona, Cs. Cserti-Szauer, & A. Sándor (Szerk.), Együtt oktatunk és kutatunk! : Inkluzív megközelítés a felsőoktatásban (o. 156–166). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. http://www.eltereader.hu/media/2019/11/Katona-Szauer_Egyutt_oktatunk_READER.pdf
 40. Horváth, P. L., & Ladányi, L. (2021a, Szerk.). Válogatás a könnyen érthető nyelv nemzetközi szakirodalmából. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. http://www.jgypk.hu/kiado/termek/valogatas-a-konnyen-ertheto-nyelv-nemzetkozi-szakirodalmabol/
 41. Horváth, P. L., & Ladányi, L. (2021b). Könnyen érthető nyelv – nemzetközi kitekintés. Carissimi, 12(4), 14–15. http://carissimi.sk/images/carissimi_lapok/carissimi_2021-december.pdf
 42. Horváth, P. L., Magyar, A. M., Ladányi, L., & Magyar, Á. (2021). Tanulmányúton jártunk a Caritas Augsburg (CAB) szervezetnél. Gyógypedagógiai Szemle, 49(2-3.), 231–234. https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.2-3.10
 43. Horváth, P., & Magyar, A. (2017). KÉK kurzus a gyógypedagógus hallgatók képzésében Szegeden (A. Tóthné Aszalai, Szerk.; o. 14.). Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. https://oszkdk.oszk.hu/DRJ/23547
 44. Horváth, P., Bercse, L., Czakó, T., & Sallai, I. (2017). Könnyen érthető kommunikáció az értelmi sérült emberek életében (A. Tóthné Aszalai, Szerk.; o. 10.). Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. https://oszkdk.oszk.hu/DRJ/23547
 45. Keszey, B. (2021). Könnyen érthető kommunikáció értelmi sérült személyekkel. Névmások használatának vizsgálata könnyen érthető információkat tartalmazó dokumentumokban. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 92–114. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.6
 46. Kovács, B., & Kármán, B. (2021). Beszámoló a Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés konferenciáról. Gyógypedagógiai Szemle, 49(2-3.), 227–230. https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.2-3.9
 47. Magyar, Á. (2020). A könnyen érthető kommunikáció (KÉK) módszerének jelentősége az értelmileg akadályozott fiatalok életében [Konferencia előadás]. EKE Pszichológiai Napok II., Eszterházy Károly Egyetem, Eger. https://uni-eszterhazy.hu/api/media/file/fe2bbf53b7114d5e2f08706c5ecd7ce460daee2a
 48. Német, B. (2021). Hatékonyabban támogatja-e a könnyen érthető üzenet az értelmileg akadályozott tanuló főzési folyamatát a sztenderd üzenetnél? Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 65–91. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.5
 49. Peszeki, D. (2021). Kutatás a participativitás, az önérvényesítés és a könnyen érthető kommunikáció jegyében. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 134–143. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.8
 50. Szarapka, D. (2021). Könnyen érthető hírek és azok készítése. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 160–171. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.10
 51. Szebelédi-Kurucz, A. (2012). Farkasné Gönczi Rita: Könnyen érthető konyha. Gyógypedagógiai Szemle, 40(3), 286. http://epa.oszk.hu/03000/03047/00057/pdf/EPA03047_gyosze_2012_3_286.pdf
 52. Vecseri, Z. (2021). Könnyen érthető kommunikáció értelmi sérült személyekkel. A mondatok használatának vizsgálata könnyen érthető információkat tartalmazó dokumentumokban. Fogyatékosság és Társadalom, 7(1), 115–133. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2021.1.7
 53. Zajacz, D. P. (2020). Értelmileg akadályozott gyermekeknek, tanulóknak szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmények honlapjainak könnyen érthető tartalmairól. Fogyatékosság és Társadalom, 6(1), 74–75. https://doi.org/10.31287/FT.hu.2020.1.8

630cookie-checkSzakirodalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Betű átméretezése
Kontraszt mód